Κατηγορία: Πρωτοβάθμια

Οδηγίες διδασκαλίας για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη μαθήματος “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών” στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολ. έτος 2016-17

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων Ε.Α.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1324 τΒ 11-5-2016) η Υπουργική Απόφαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος.

Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΕΠ

Διδασκαλία− πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Επανεξέταση & Επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος. ΦΕΚ: 1139/28-07-2013

Συνέχεια ανάγνωσης